(Menu) Navigation (Menu) Navigation

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

 • WhoWeb biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy WhoWeb cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.
 • Chính sách bảo mật mô tả cách thức WhoWeb thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của WhoWeb.net. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của WhoWeb.net,  có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung WhoWeb nếu trong Chính sách bảo mật này.  WhoWeb có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên WhoWeb.net, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.
 • Thông tin WhoWeb thu thập
 • Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên WhoWeb.net, bạn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. WhoWeb có thể thu thập các thông tin sau về bạn:
 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ Tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.
 • WhoWeb.net bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?
 • WhoWeb lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ,  WhoWeb bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử  bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. WhoWeb.net thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và WhoWeb chỉ cho phép  truy cập thông tin cá nhân  đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống WhoWeb.net.
 • Sử dụng thông tin của bạn
 • Mục tiêu của WhoWeb.net là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, WhoWeb sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:
 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của WhoWeb
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của WhoWeb
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba
 • Tiết lộ thông tin của bạn
 • WhoWeb cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, WhoWeb có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:
 • WhoWeb được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu WhoWeb cung cấp thông tin cá nhân của bạn
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu WhoWeb tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
 • Cho các bên thứ ba khác mà WhoWeb có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên WhoWeb.net hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến WhoWeb.net
 • Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, WhoWeb sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi WhoWeb hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.  
 • Quản lý thông tin trên website 
 • Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. WhoWeb hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.
 • Sử dụng Cookies
 • Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của WhoWeb.net. WhoWeb sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn. 
 • Cookie sẽ giúp WhoWeb nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của WhoWeb trong cùng một phiên, do đó WhoWeb không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại WhoWeb.net.

WHO WEB TEAM